مطالب توسط admin

کنتور گاز هوشمند شرکت تتیس

دستگاه کنتور گاز هوشمند با ویژگی حذف مشکلات امنیتی در مراجعه حضوری، حذف خطاهای انسانی هنگام قرائت کنتور و ثبت خطاهای کنتور توسط مهندسان و طراحان شرکت صنایع گاز تتیس ساخته شد. در سال‌های اخیر کشورها مقررات جدیدی در خصوص

ارتقاء ظرفیت کارخانه تتیس

ظرفیت تولید کارخانه صنایع گاز تتیس در پی بازدید تیم بازرسی شرکت گاز ایران از 100،000 تولید در سال به 800،000 در سال ارتقا پیدا کرد. در پی این ارتقا ظرفیت تولید اشتغال زایی برای حدود 90 نفر از جوانان منطقه به صورت مستقیم و 250 محل شغل به صورت غیر مستقیم ایجاد شده است.

راه اندازی واحد تعمیرات کنتور گاز خانگی

به همت تیم متخصص و حمایت های دست اندر کاران صنایع گاز کشور واحد تعمیرات کنتور گاز خانگی شرکت صنایع گاز تتیس در زمینی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع احداث شد و برای حدود ۲۰ نفر از جوانان منطقه اشتغال زایی ایجاد کرده است. اين مجتمع در فضايی وسيع و با تجهيزات مجهز و مدرن […]