برند شرکت

برند شرکت که برگرفته از یک نام تجاری است، به مراتب بیش از یک نماد بصری، به یادماندنی است. یک مأموریت یا چشم انداز برند، اصول و تکنیک‌های عملی شرکت یا سازمان را تضمین می‌کند. برندشرکتی، فراتر از برنامه ها، خدمات، محصولات و نمایش‌ها است که همه چیز در مورد شرکت از جمله شهرت، فرهنگ، ارزش‌های آن شرکت یا سازمان را شامل می‌شود.

برند تتیس در سال ۱۳۹۸ طی شماره ۳۴۵۴۸۵ در سازمان ثبت اسناد رسمی کشور ایران به ثبت رسیده است.

در لوگوی صنایع گاز تتیس از دو نماد چرخ دنده و شعله های گاز به رنگ های آبی و قرمز استفاده شده است که نمادهای صنعت و نو آوری در صنعت گاز است. رنگ شعله آبی نماد سوختن گاز و رنگ قرمز حرارت آتش را تداعی می کند. چرخ دنده ها هم می تواند نمایش فلزکاری نیز باشد.

تتیس در واقع نام یک اقیانوس بوده است. اقیانوسی باستانی که میان قاره‌های گندوانا و لورازیا در بیشتر دوران میانه‌زیستی (پرمین بالایی تا ژوراسیک میانی) بود. انتهای غربی این اقیانوس بعدها اروپای جنوبی و آفریقای شمالی را از هم جدا کرد.