کنتور هوشمند صنایع گاز تتیس با هماهنگ نمودن شماره‌انداز مکانیکی و قطعات دیجیتالی اضافه شده و مرتبط بهم، میزان خطای این کنتور را به حداقل ممکن رسانیده و در جهت بهبود و ارتقاء نسل ج

کنتور هوشمند صنایع گاز تتیس با هماهنگ نمودن شماره‌انداز مکانیکی و قطعات دیجیتالی اضافه شده و مرتبط بهم، میزان خطای این کنتور را به حداقل ممکن رسانیده و در جهت بهبود و ارتقاء نسل جدید کنتورهای هوشمند گام بزرگی برداشته است، از جمله مزایای این کنتور هوشمند بلوتوثی می‌توان به مورد زیر اشاره کرد:
1: دارای نمایشگر دیجیتال
2: دارای تصحیح کننده دما و فشار، و ارائه مصرف دقیق با محاسبه فشار و دمای گاز بر روی گوشی
3: قرائت کنتور به صورت دریافت بلوتوت در پشت درب مشترکین
4 : امکان قطع کنتور از پشت درب منزل در مواقع لزوم
5 : ثبت و ضبط هر گونه دستکاری به تاریخ و ساعت، اعم از باز نمودن کنتور و قاب شماره‌انداز و نمایش آن بر روی گوشی کنتور خوان
6: نمایش میزان فشار و دمای گاز بر روی نمایشگر دیجیتال
7 : ذخیره سازی اطلاعات کنتور اعم از مصرف، دما، فشار و هر گونه دستکاری در حافظه و امکان گزارش‌گیری منظم
در کل مزایای این کنتور هوشمند، دقت بالا در محاسبه مصرف گاز و حذف اشتباهات سهوی یا عمدی مربوط به قرائت کنتور و همچنین رفع مشکل عدم حضور مشترک در منزل هنگام کنتور‌خوانی به‌وسیله قرائت بلوتوثی از پشت درب و همچنین امکان قطع کنتور مشترکین در مواقع لزوم از بیرون منزل.