P کنتور گاز دیافراگمی از سایز 1/6 تا 250 مترمکعب بر ساعت

کنتور گاز دیافراگمی، وسیله ای برای اندازه گیری حجم گاز می باشد. این نوع کنتور از دومحفظه دهلیز که هریک توسط یک پرده قابل انعطاف (دیافراگم) به دو بخش تقسیم شده، تشکیل می­شود. با پر و خالی شدن متناوب محفظه­ها در اثر عبور جریان گاز، جابه­جایی دیافراگم­ها صورت می­گیرد. جابه­جایی دیافراگم توسط اهرم­بندی­هایی مناسب باعث گردش میل لنگ می­شوند. این گردش که متناسب با حجم گاز عبوری از محفظه هاست به وسیله سیستم انتقال حرکت مغناطیسی و یا چرخ دنده­ای شماره­انداز کنتور منتقل می گردد. کنتور دیافراگمی از سایز ۱/۶ تا ۲۵۰ مترمکعب بر ساعت در شرکت تولیدی صنعتی تتیس طراحی و تولید می گردد.

P دستگاه فریز STORAGE TEMPERATURE TEST

در Storage temperature test که از الزامات استانداردهای IGS امور تدوین استانداردهای شرکت ملی گاز ایران است، مجموعه برای مدت حداقل دو ساعت تحت آزمایش در دمای ۲۹- درجه سانتیگراد یا کمتر قرار می­گیرد و باید بدون اشکال کار کند. در تست بعد مجموعه در این دما به مدت سه ساعت بدون عبور دادن گاز قرار می­گیرد. پس از آن برای مدت دوساعت در شرایط نرمال تحت انجام تست­های اعلام شده در بند ۵.۲ c قرار می­گیرد. در تستی دیگر مجموعه در دمای ۶۰+ سانتیگراد یا بیشتر بدون عبور دادن گاز قرار می­گیرد. پس از آن برای مدت دوساعت در شرایط نرمال تحت انجام تست­های اعلام­شده در بند ۵.۲ c قرار می­گیرد.

P دستگاه چسب زن اتوماتیک

دستگاه چسب­زن اتوماتیک جهت چسب زدن درب و زیر کارتن و بسته های کالا در سایز های مختلف به طور اتوماتیک قابل استفاده است که برای بسته­بندی کارتن­های مواد غذایی ، پزشکی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد .

P فشارسنج دیجیتال

افت فشار کنتورهای گاز دیافراگمی تحت هیچ شرایطی نباید بیشتر از ۲mbar  باشد. در سیستم­های کالیبراسیون موجود، اندازه­گیری این افت فشار توسط بارومترهای ستون مایع انجام می­شود اما به علت دشواری قرائت و ثبت پیاپی در حین مراحل کالیبراسیون، معمولا از انجام آن صرف نظرشده و توسط پرسنل کالیبراسیون با یک مقدار ثابت جایگزین می­گردد. شرکت صنایع گاز تتیس اقدام به تولید فشارسنج دیجیتال نموده که علاوه بر نمایش میانگین افت فشار هر کنتور، مقدار مذکور را جهت محاسبات به تابلو فرمان اعلام می­دارد. مقادیری که از بارومتر مربوط به هر کنتور دریافت می شود برای استخراج خطای واقعی هر کنتور به کار گرفته شده و علاوه براین در رکورد هر کنتور برای تحلیل­های بعدی ثبت می گردد.

P سنسور مغناطیسی دیجیتال

شرکت صنایع گاز تتیس انواع مختلفی از سنسورهای قرائت خودکار را در سیستم­های کالیبراسیون مورد آزمایش قرار داده است. سنسور مغناطیس سنج تتیس حاصل تجربه چندساله این شرکت در طراحی سیستم­های قرائت خودکار است. این سیستم مستقیما چرخش آهن­ربای داخلی کنتور را سنجیده و با توجه به نوع کنتور میزان گاز جابجاشده را تفسیر می­کند. دقت این روش اندازه گیری به مراتب بالاتر از روش های مشابه بوده و در کنتورهای G4 معادل ۱. ۰ liter است. با توجه به آنکه هیچ قطعه مکانیکی متحرکی در این سنسور وجود ندارد، بکار گیری آن توسط پرسنل کالیبراسیون به مراتب ساده­تر است.