تولید قطعات

واحد تزریق پلاستیک و تولید قطعات باکالیتی شرکت در کنار مجموعه قالب‌سازی تولید تمامی قطعات پلاستیکی، لاستیکی و باکالیتی مورد نیاز در مجموعه کنتور گاز را به عهده دارد.

در خط پرسکاری و جوشکاری کارخانه با وجود دستگاه های پرس 180 تن، 50 تن، 30 تن و دستگاه پرس جوش و جوش اتومات CO2 (برای جوش دنده مجرای کلاهک) تمام مراحل کامل تولید پوسته های آهنی به همراه جوشکاری آن، انجام می‌گردد.

This post is also available in: English